Privacyverklaring

 1. (Laatste update: 2 december 2016)

 2. GELIEVE DEZE PRIVACYVERKLARING TE LEZEN, VOORDAT U DEZE WEBSITE OF ANDERE DOOR SALES JOE AANGEBODEN DIENSTEN BEGINT TE GEBRUIKEN.

  Sales Joe wordt gelicentieerd aan en wordt beheerd door Creditsafe Belgium NV/SA ('Creditsafe', 'we', 'wij', 'onze' of 'ons'). Creditsafe hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Mochten we bepaalde informatie van u nodig hebben waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld bij het gebruik van deze website (www.salesjoe.com/be/) ('onze Site') of het gebruik van de 'Sales Joe'-applicatie op https://app.salesjoe.com ('onze App'), dan kunt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Alvorens toegang te krijgen tot onze Site of onze App zal er u gevraagd worden om deze Privacyverklaring te aanvaarden of af te wijzen door op de respectieve knop te klikken, die er onderaan de tekst van deze Privacyverklaring getoond zal worden.

  Deze Privacyverklaring werd opgesteld om de basis te detailleren, waarop Creditsafe persoonsgegevens gebruikt en verzamelt via de werking van onze Site of onze App. Zij heeft betrekking op het gebruik van informatie die direct en indirect door de gebruikers ervan aan Creditsafe bezorgd werd en dient in combinatie met de voorwaarden van Creditsafe gelezen te worden, die op uw gebruik van de Site en/of de App van toepassing kunnen zijn.

  Voor de doeleinden van de Privacywet van 1992 en/of toepasselijke EU-wetgeving inzake persoonlijke gegevens bescherming wordt Creditsafe Business Solutions Limited of Bryn House, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens aangemerkt.


 3. 1. INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

  We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  Informatie die u ons bezorgt:

  • Informatie die u ons bezorgde bij het invullen van de formulieren op of zoals door u aangegeven op de pagina met accountinstellingen van onze Site of onze App. Dit omvat informatie die ons verstrekt werd op het moment dat u zich registreerde om onze Site of onze App te kunnen gebruiken, dat u zich abonneerde of ons vroeg om bepaalde diensten te leveren, dat u uw accountinstellingen bijwerkte en dat u problemen met onze Site of onze App meldde. De informatie die u ons doorspeelt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, geboortedatum, locatie en applicatieprofielen van derden omvatten.
  • Verder kunnen we ook alle correspondentie met u bewaren, mocht u ons contacteren, met inbegrip van eender welke informatie die u zou verstrekken, mocht u een probleem met onze Site of onze App melden.

  • Informatie die we over u verzamelen:

  • Details van transacties die u via onze Site of onze App uitvoert alsook van de levering van eender welke gevraagde dienst.
  • Details van uw bezoeken aan onze Site of onze App, waaronder verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiedata, ongeacht of we die informatie nu nodig hebben voor onze eigen facturatie- of andere doeleinden en ongeacht de bronnen die u raadpleegde.
  • Het kan ook zijn dat we nog andere tools ter beschikking zullen stellen waarlangs er eveneens informatie met onze diensten uitgewisseld kan worden en dat we nog bijkomende functionaliteiten ontwikkelen waarmee gebruikers hun account kunnen gebruiken in combinatie met andere diensten van derden.

 4. 2. IP-ADRESSEN

  We kunnen informatie over uw computer verzamelen, met inbegrip van - waar beschikbaar - uw IP-adres, besturingssysteem, logininformatie, browsertype, tijdszone-instellingen, types van browserplug-ins en systeembeheerversie, de volledige URL-clickstream naar, via en van de Site of onze App, producten die u bekeken hebt of waarnaar u gezocht hebt, reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, interactie met pagina's (bv. scrollen, klikken en mouse-overs) en methodes die gebruikt werden om van de pagina weg te bladeren.


 5. 3. WAT WE DOEN MET DE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE

  We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening te kunnen bieden en dat in het bijzonder omwille van de volgende redenen:

  Informatie die u ons bezorgt. We zullen deze informatie gebruiken:

  • om te bewaren in ons intern archief;
  • om eender welke verplichting ten overstaan van u na te komen door het gebruik van onze Site of onze App en met betrekking tot eender welk contract dat er tussen u en ons gesloten werden om de inhoud van onze Site of onze App aan te vullen, te vervolledigen en/of te verbeteren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze service; en
  • om er zeker van te zijn dat de inhoud van onze Site of onze App op de meest doeltreffende manier voor u en uw computer wordt voorgesteld.

 6. Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:

  • om onze Site of onze App te beheren en voor interne verrichtingen, waaronder het oplossen van eventuele problemen en het uitvoeren van gegevensanalyses, tests en onderzoeken, alsook voor statistische en enquêtedoeleinden;
  • om u te laten genieten van de interactieve functies van onze service, wanneer u dat wenst;
  • in het kader van onze inspanningen om onze Site en onze App te beschermen en te beveiligen;
  • om onze producten en diensten te verbeteren; en
  • om uw kredietscore als onderdeel van onze producten en diensten te evalueren.

  Daarnaast kunnen we u ook af en toe informatie bezorgen over goederen of diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn. Als u een bestaande klant bent, zullen wij u per e-mail contacteren over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het voorwerp uitmaakten van een eerdere verkoop of van onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent en geen bedrijfsabonnee, dan zullen wij u uitsluitend via elektronische weg contacteren, als u daarmee ingestemd hebt.


 7. 4. OPSLAG VAN INFORMATIE EN VEILIGHEID

  De gegevens die we over u verzamelen, kunnen naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overgedragen en daar opgeslagen worden. De informatie in kwestie kan ook verwerkt worden door personeel dat zich buiten de EER bevindt en voor ons of voor één van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan betrokken zijn bij o.a. de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van de details van uw betaling en de levering van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens te bezorgen, stemt u in met een dergelijke overdracht, opslag of verwerking. Creditsafe zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er met uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met deze Privacyverklaring omgegaan wordt.

  Alle informatie die u ons bezorgt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is en we hebben verschillende fysieke, elektronische en beheerprocedures geïmplementeerd om te proberen de informatie die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Helaas is het versturen van informatie via het internet nooit geheel veilig en hoewel we ons uiterste best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw naar onze Site of onze App verstuurde gegevens niet garanderen. Bijgevolg zal elke overdracht op eigen risico geschieden.

  Wanneer we u een paswoord gegeven hebben of wanneer u zelf een paswoord gekozen hebt, dat u toegang verleent tot alle delen van onze Site of onze App, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit paswoord en zullen we u vragen om het met niemand te delen.


 8. 5. HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer opgeslagen worden. Gewoonlijk worden ze gebruikt door websites om dingen mee te doen, zoals uw voorkeuren te onthouden, uw sessie te identificeren en artikelen in en winkelmandje of een authenticatiestatus op te slaan. Deze bestanden kunnen uw computer geen schade toebrengen, maar ze kunnen eventueel wel gebruikt worden om een deel van uw browseractiviteit te traceren en hackers kunnen ze eventueel gebruiken om er bepaalde persoonsgegevens uit af te leiden.

  Om de activiteit van onze gebruikers op onze Site en onze App te begrijpen, maken we gebruik van Google Analytics om het aantal bezoekers van onze Site te kennen, te weten welke pagina's er precies bekeken worden en of gebruikers via een externe site op onze Site belanden.

  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Site gebruiken. We gebruiken deze informatie voor de opstelling van rapporten en de verdere verbetering van onze Site. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website, vanwaar bezoekers van onze Site afkomstig zijn en de pagina’s die door hen geraadpleegd werden.

  Verder kunnen er ook reclame- en analysecookies van derden gebruikt worden om de reclame die u te zien krijgt bij het bezoeken van andere website, af te stemmen op datgene waar u eventueel in geïnteresseerd zou kunnen zijn.

  Naast cookies maakt onze App tevens gebruik van lokale opslag om soortgelijke data te bewaren. Lokale opslag is een type opslag dat voor een soortgelijke functionaliteit als cookies zorgt, maar waarvan de inhoud niet verstuurd wordt via het internet.

  De meeste internetbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. U kunt uw instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies geblokkeerd worden of dat u gewaarschuwd wordt, als er cookies naar uw computer of mobiel toestel verstuurd worden. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, verwijzen wij u graag naar uw browserinstructies of helpvenster.

  Als u deze cookies verwijdert of verwerpt, kan het zijn dat u niet ten volle de mogelijkheden zult kunnen gebruiken, die onze Site of App u bieden.


 9. 6. BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

  We kunnen uw persoonsgegevens delen met eender welk lid van onze groep, waarmee we zowel onze dochterondernemingen bedoelen als onze holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

  We kunnen we uw gegevens delen met geselecteerde derden, waaronder:

  • commerciële partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van eender welke overeenkomst die we met hen of met u gesloten zouden hebben;
  • analyse- en zoekmotorproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Site of onze App.

  We kunnen uw persoonsgegevens onthullen aan derden:

  • Als we activiteiten of activa zouden kopen of verkopen. In dat geval kan het zijn dat we uw persoonsgegevens aan de potentiële koper of verkoper van de activiteiten of activa in kwestie onthullen;
  • Als Creditsafe of quasi al haar activa door een derde worden overgenomen. In dat geval zullen de persoonsgegevens in haar bezit over haar klanten één van de elementen zijn, die deel zullen uitmaken van de overgedragen activa;
  • Als we verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan eender welke wettelijke verplichting; of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Creditsafe, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude en ter vermindering van kredietrisico's; of
  • Met uw toestemming

 10. 7. TOEGANG TOT INFORMATIE

  U hebt het recht om ons te vragen, uw persoonsgegevens niet te verwerken voor direct-marketingdoeleinden. Wanneer we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of aan derden door te geven zullen wij u normaal gezien (voordat we uw gegevens verzamelen) inlichten. U kunt dan uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door ons te contacteren op het onderstaande adres.

  Onze Site kan links naar andere, mogelijk interessante websites bevatten. Zo zijn er met name tal van bedrijfsprofielen die links naar zulke bedrijfswebsites bevatten. Als u echter gebruikmaakt van een dergelijke link, dient u er zich bewust van te zijn dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de bescherming en privacy van de informatie die u bij het bezoeken van zulke websites zou verstrekken en dient ook duidelijk gesteld dat dergelijke websites niet onder de huidige Privacyverklaring vallen. Wees daarom voorzichtig en lees ook de privacyverklaring die op de website in kwestie van toepassing is.

  Zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om deze gegevens te raadplegen, te corrigeren en/of te verwijderen.

  U hebt het recht om de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

  Als u niet door Creditsafe gecontacteerd wenst te worden in het kader van onze periodieke nieuwsbrieven, dan klikt u gewoon op de 'unsubscribe'-link (uitschrijven) onderaan eender welke e-mail die u ontvangt.

  U hebt het recht om ons te vragen, welke persoonsgegevens wij nu precies over u bijhouden na het verzamelen van de respectieve informatie. Om u de details van de informatie te bezorgen, die wij over u bewaren, kan er eventueel wel een kleine vergoeding aangerekend worden, die onze kosten ter zake dekt. Als u graag een kopie zou willen van de informatie die wij over u bijhouden, gelieve ons dit schriftelijk te laten weten.

  We getroosten ons redelijke commerciële inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze Site en onze App up-to-date en accuraat is. Omdat we onze informatie van een aantal verschillende bronnen halen (waaronder van informatie die u ons bezorgde), bevestigen, bekrachtigen, beweren, verzekeren of garanderen we geenszins dat dergelijke informatie volledig, waarheidsgetrouw, accuraat of betrouwbaar zou zijn. Mocht u trouwens een onnauwkeurigheid of fout opmerkingen in de door geraadpleegde of raadpleegbare inhoud via onze Site of onze App (in het bijzonder in verband met uzelf of andere personen), gelieve ons dit dan zeker schriftelijk te melden. Wij zullen dan al het redelijke doen om uw bekommernis te onderzoeken en onnauwkeurige informatie, waar gepast en mogelijk, te corrigeren. U begrijpt dat, door gebruik te maken van onze Site of onze App, u blootgesteld kunt worden aan inhoud die onnauwkeurig of misleidend kan blijken. Onder geen beding (tenzij de wet dit zou voorschrijven) zullen wij dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor geraadpleegde inhoud of geleden verlies of schade als gevolg van uw gebruik van onze Site of onze App.

  U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek aan onze Functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer”), vergezeld van het bewijs van uw identiteit, naar onderstaand adres te versturen.


 11. 8. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

  Het staat Creditsafe vrij om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te veranderen door de huidige pagina bij te werken. U doet er dan ook goed aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met de wijzigingen die wij aangebracht hebben.


 12. 9. KLACHTEN OF VRAGEN

  Wij nemen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens heel ernstig en moedigen personen en/of organisaties aan om eender welk aspect van onze activiteiten onder onze aandacht te brengen, waarvan zij vinden dat er persoonsgegevens mee verzameld of verwerkt worden op een oneerlijke, misleidende of ongepaste manier.

  Met deze Privacyverklaring willen we transparantie brengen in onze belangrijkste verwerkingsactiviteiten en ervoor dat deze duidelijk zijn en begrepen worden. Zij behandelt echter niet alle aspecten van de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Aarzelt u bijgevolg zeker niet om contact met ons op te nemen, mocht u graag meer informatie wensen.

  Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, zal u het recht hebben een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)) de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op uw rechten opgenomen in deze Privacyverklaring en indien we niet (voldoende) op uw klacht of vraag hebben geantwoord..


 13. 10. CONTACT

  Voor klachten, vragen of verzoeken om nadere toelichting mag u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze Privacyverklaring zijn altijd welkom en worden best gericht aan:

  Data Protection Officer
  Creditsafe
  Bryn House
  Van Road
  Caerphilly
  CF83 3GG

  Email: support.be@salesjoe.com


Top