Integritetspolicy

 1. (Senast uppdaterad den 11 april 2017)

 2. Vänligen läs igenom denna policy innan du använder VÅR hemsida eller annan TJänst som erbjuds av Sales Joe

  Sales Joe är licensierad till och tillhandahålls av Creditsafe i Sverige AB (”Creditsafe”, ”Vi”, ”Vår” eller ”oss”). Creditsafe värnar om våra kunders integritet och eftersträvar en hög nivå av skydd mot obehörigt intrång. I de fall vi ber dig att lämna information till oss genom vilken du blir identifierbar, antingen via användning vår hemsida www.salesjoe.com/se/ (”vår Hemsida”) alternativt Sales Joe-applikationen (https://app.salesjoe.com) (”vår App”), kan du vara säker på att informationen endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy. Genom att besöka vår Hemsida eller använda vår App accepterar och samtycker du till de användarregler som beskrivs i denna integritetspolicy.

  Integritetspolicyn beskriver i detalj grunderna för Creditsafes användande och insamlande av personuppgifter via vår Hemsida eller vår App. Den är tillämplig för behandling av den information som våra användare direkt eller indirekt tillhandahåller Creditsafe och ska läsas tillsammans med Creditsafes villkor för användande av vår Hemsida och/eller vår App.

  Personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) är Creditsafe i Sverige AB, 556514-4408, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg.

   

 3. 1. INFORMATION VI KAN KOMMA ATT SAMLA IN FRÅN DIG

  Vi kan komma att samla in följande information:

  Information du ger oss.

  • När du fyller i formulär på vår Hemsida eller i vår App eller anger information på sidan för dina kontoinställningar förser du oss information. Detta inkluderar information som du anger när du registrerar dig för användande av vår Hemsida eller vår App, prenumererar på eller frågar efter tjänster, uppdaterar dina kontoinställningar eller rapporterar problem med vår Hemsida eller vår App. Informationen du ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ekonomisk information, födelsedata, vistelse och information om profiler du skapat i applikationer hos tredje part.
  • Vi kan komma att registerföra all din kommunikation med oss, inklusive information du ger oss när du rapporterar problem med vår Hemsida eller vår App.

  Information vi samlar in om dig.

  • Detaljer om åtgärder du utför på vår Hemsida och i vår App och om utförande av de tjänster som begärts.
  • Detaljer om ditt besök på vår Hemsida och i vår App inklusive, men inte uteslutande, trafikdata, vistelsedata, web-loggar och annan data om kommunikation, oavsett om det behövs för våra interna faktureringsrutiner eller för andra ändamål, samt de resurser du berett dig tillgång till.
  • Vi kan komma att tillgängliggöra ytterligare verktyg för att synkronisera information med våra tjänster. Vi kan även komma att utveckla ytterligare funktioner som tillåter användare att använda sitt konto tillsammans med tjänster från tredje part.

   

 4. 2. IP-ADRESSER

  Vi kan komma att samla in information om din dator inklusive information om IP-adress, operativsystem, inloggning, typ av browser, tidszonsinställningar, browser plug in-typ och version för systemadministration, fullständig URL-historik till, via och från vår Hemsida eller vår App, produkter som tittas på eller sökts efter, svarstid på sidor, fel vid nedladdning, tid för besök på vissa sidor, interagerande på sidor (såsom scrollning, klick och mouse-overs) samt metoder som använts för att lämna sidan.

   

 5. 3. VAD VI GÖR MED INFORMATION VI SAMLAR IN

  För att förbättra vår förståelse för dina behov och förväntningar på service behöver vi särskild information från dig.

  Information du ger oss. Vi kommer att använda informationen till:

  • intern registerhållning;
  • att utföra de skyldigheter gentemot dig som vi åtagit oss i avtal när du använder vår Hemsida eller vår App;
  • att ge dig information om ändringar i våra tjänster; och
  • att säkerställa att innehållet från vår Hemsida och vår App presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

   

  Information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda informationen:

  • till att administrera vår Hemsida och vår App, samt till den operativa verksamheten inklusive felsökning, dataanalys, testning, utveckling samt statistiska och undersökande ändamål;
  • till att låta dig använda interaktiva funktioner i vår tjänst;
  • som en del i vår strävan att ha en trygg och säker Hemsida och App för våra kunder;
  • till att förbättra våra produkter och tjänster; och
  • i syfte att bedöma din kreditvärdighet som en del av våra produkter och tjänster.

  Vi kan periodvis komma att ge dig information gällande produkter eller tjänster som vi tror intresserar dig. Om du redan är kund kan vi komma att kontakta dig via e-post med information om produkter eller tjänster liknande de som du tidigare köpt från oss. Om du är ny kund och inte tidigare abonnent kommer vi att kontakta dig på elektronisk väg endast om du har lämnat ditt samtycke.

   

 6. 4. LAGRING AV INFORMATION OCH SÄKERHET

  Information vi samlar in från dig kan komma att bli överförd och lagrad utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”). Information kan även komma att behandlas av personal som är verksam utanför EES och som arbetar antingen för oss eller någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat vara engagerad i att utföra din order, behandla information om dina betalningar eller tillhandahålla support av våra tjänster. Genom att skicka dina personuppgifter samtycker du till sådan överföring, lagring och behandling. Creditsafe kommer att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt i enlighet med denna integritetspolicy.

  För att skydda den information du tillhandahåller oss vidtas lämpliga och tekniska säkerhetsåtgärder. Lagring av information sker på säkra servrar. Det finns dock alltid en risk gällande överföring av information via internet. Trots en hög säkerhetsnivå kan vi ej garantera säkerheten för din information som överförs till vår Hemsida eller vår App. All överföring av information sker på din risk.

  För de fall du tilldelats alternativt valt ett lösenord som ger dig tillgång till hela eller delar av vår Hemsida eller vår App, är du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och att lösenordet förblir personligt.

   

 7. 5. HUR VI ANVÄNDER COOKIES

  Cookies är små filer som lagras på din dator. De används av vår hemsida för att t ex upprätthålla dina preferenser, identifiera din session, lagra produkter i din varukorg och lagra status för autentisering. Filerna kan inte skada din dator men kan potentiellt användas för att spåra viss browseraktivitet, och kan om de hamnar i fel händer läcka ut personuppgifter.

  För att förstå användarnas aktiviteter på vår Hemsida och i vår App använder vi Google Analytics. Vi kan genom detta verktyg få information om antal besökare på vår Hemsida, hur besökarna får tillgång till och använder vår Hemsida och vår App, samt sammanställa rapporter i syfte att förbättra både hemsida, vår App och tjänster.

  Dessa cookies samlar in information i anonym form, inklusive antal besökare på hemsidan, varifrån besökarna kom ifrån och vilka sidor de besökte.

  Annonser från tredje part och cookies för analys kan användas till att skräddarsy annonser när du besöker andra hemsidor.

  Som ett tillägg till cookies använder vår App lokal lagringsplats för att lagra liknande data. Lokal lagring är en typ av lagring som tillhandahåller liknande funktionalitet som cookies, men deras innehåll skickas inte över internet.

   

 8. 6. DINA RÄTTIGHETER

  Du ha rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer vanligtvis att informera dig (innan insamlandet) om vi avser att använda din information för sådana ändamål eller om vi avser att ge ut din information till tredje part för sådana ändamål. För att ta till vara din rätt och förhindra sådan behandling kan du kontakta oss på adress nedan.

  Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor som kan vara av ditt intresse. Många företagsprofiler innehåller länkar till företagets hemsida. När du väl använt dessa länkar för att lämna vår Hemsida kommer du att notera att vi inte har kontroll över andra hemsidor.  Vi kan därför inte ansvara för skyddet eller integriteten för den information du lämnar ut medan du besöker sådana hemsidor eller hemsidor som inte omfattas av denna integritetspolicy. Du bör därför iaktta försiktighet och läsa igenom den integritetspolicy som är tillämplig på aktuell hemsida.

   

 9. 7. UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

  Vi kan komma att lämna ut personlig information om dig till annan part i vår koncern, d v s dotter- och systerbolag, holdingbolag och annat koncernbolag, enligt definition i 1 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

  Vi kan komma att dela med oss av din information med utvald tredje part, inklusive:

  • affärspartners, leverantörer och underleverantörer för att kunna utöva skyldigheter enligt avtal vi ingått med er eller dem; och
  • analytiker och leverantörer av sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera vår Hemsida och vår App.

  Vi kan komma att lämna ut personlig information om dig till tredje part:

  • för det fall vi ska sälja eller köpa en verksamhet eller tillgång och måste lämna ut dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgång;
  • om Creditsafe eller väsentlig del av Creditsafes tillgångar förvärvas av tredje part och personuppgifter om kunder kommer att vara en av de tillgångar som överförs;
  • om vi är skyldiga att avslöja eller dela med oss av dina personuppgifter för att följa lagen, eller för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor och andra överenskommelser; eller för att skydda Creditsafes, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägerier och minskning av kreditrisk; eller
  • med ditt samtycke.

   

 10. 8. TILLGÅNG TILL INFORMATION

  Du äger rätt att begränsa insamlandet eller användandet av din personliga information. Om du önskar att inte bli kontaktad av Creditsafe via våra regelbundna nyhetsbrev klickar du helt enkelt på ”avprenumerera”-länken i sidfoten av utskicket.

  Du äger rätt att begära detaljerad information om den personliga information vi har om dig. Om du önskar en kopia av information vi har om dig ber vi dig skriva till Group Security Manager, adress finner du nedan.

  Vi gör affärsmässigt rimliga ansträngningar för att se till att innehållet på vår Hemsida och i vår App är uppdaterat och korrekt. Eftersom innehållet kommer från ett antal olika källor (inkluderande information från dig) kan vi dock inte stötta, supportera, representera eller garantera dess fullständighet, sanningsenlighet, korrekthet eller pålitlighet. Om du upptäcker felaktigt innehåll på vår hemsida eller i vår App (särskilt sådant som hänför sig till dig eller andra individer), vänligen meddela oss så kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att utreda din synpunkt och, där så passar och är möjligt, rätta felaktig information. Genom att du använder vår Hemsida eller vår App är du införstådd med att du kan komma att ta del av innehåll som är felaktigt eller missvisande. Förutom om så stadgas i lag, kan vi inte under några som helst omständigheter hållas ansvariga på något sätt för tillgängligt innehåll, eller för förlust eller skada av vad slag det vara må som du ådragit dig som ett resultat av du ger dig tillträde till vår Hemsida och vår App.

   

 11. 9. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

  Creditsafe äger rätt att ändra denna integritetspolicy från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Vi ber dig därför att då och då läsa igenom integritetspolicyn för att försäkra dig om att du accepterar de eventuella ändringar vi gjort.

   

 12. 10. KLAGOMÅL ELLER FRÅGOR

  Vi tar insamlande och behandling av personuppgifter på största allvar och uppmuntrar personer och/eller organisationer att göra oss uppmärksamma på alla aspekter av vår verksamhet som anses vara orättvisa, missvisande eller opassande på något sätt. Syftet med integritetspolicyn är att skapa klarhet och att säkerställa att de huvudsakliga aktiviteterna i vår verksamhet är tydliga och begripliga. Den täcker inte in alla aspekter i vår bearbetning och vårt användande av personuppgifter. Du är välkommen att begära ytterligare information, om så önskas.

  För ev. klagomål eller begäran om information, vänligen kontakta oss på support.se@salesjoe.com.

   

 13. 11. KONTAKT

  Frågor, kommentarer och önskemål gällande denna integritetspolicy är välkomna och ska adresseras till:

  Creditsafe i Sverige AB
  Box 320
  401 25 Göteborg

Top